ห้องพัก (แบบธรรมชาติ) ดิอร ฟอเร็สท์ รีสอร์ท (Dion Forest Resort )

บ้านเดี่ยวริมภูเขา 1

(Chalet view)